Tannslitasje

Tenner slites langsomt ved normal bruk. Hos noen slites tennene raskere, gjerne på grunn av tanngnissing og hard biting. Andre medvirkende årsaker kan være tennenes stilling, som fører til økt slitasje, og manglende tenner.

Gnissing/tannpressing
Gnissing av tenner skjer ofte om natten eller i situasjoner når man er konsentrert om en oppgave eller stresset. Ofte er man ikke klar over gnissingen og bitingen selv. Gnissing og tannpressing kan føre til stor slitasje på tenner og fyllinger/tannerstatninger, og man kan få smerter i kjevemuskulatur, kjeveledd og hodepine

Forebygging av tanngnissing
Tanngnissing kan forebygges/hindres ved å bruke en bittskinne som fysisk hindrer tennene fra å treffe hverandre. En bittskinne kan også gjøre at gnissingen opphører da kjevemusklene slapper av når tennene ikke kan treffe hverandre slik de pleier. Det finnes flere typer bittskinner som velges ut i fra behovet, noe en tannlege kan hjelpe med å vurdere.

Erosjoner/syreskader
Syreskader på tenner blir vanligere og vanligere. Dette problemet kommer oftest av inntak av sure matvarer og drikke, som brus, sportsdrikker, juice, frukt osv. Også hyppig oppkast kan medføre erosjoner. Når mye av tannemaljen er etset vekk må det ofte repareres med fyllinger eller andre metoder (fasetter, kroner)

Bestill time hos oss i dag